Vizyonumuz
        Misyonumuz
        İlkelerimiz
        Kurumsal Mevzuat
        Teşkilat Şeması
        Hizmet Standartları
        Hizmet Envanteri
        Performans Programı
        Genel Sekreter
        Genel Sekreter Yrd.
        Genel Sekreter Yrd II
        İç Denetçi
        Birimlerimiz
        İlçe Özel İdareleri
        Meclis Kararları
        Encümen Kararları
        Meclis Gündemi
        Malatya Adı
        Genel Tarih
        Coğrafi Konum
        Nüfus Durumu
        İdari Yapı
        İlçelerimiz
   HABERLER « Geri Dön

   Malatya İl Özel İdaresi İş Kurmak/Geliştirmek İsteyen Müteşebbislere İşyeri Tahsis Edecek!

   Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Malatya Merkez Göztepe Mahallesi ve Yakınca’daki Tekel Tütün Depoları işyerine dönüştürülerek iş kurmak ve iş geliştirmek isteyen müteşebbislere tahsis edilecek.

   Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 28.12.2009 tarih ve 8336 sayılı yazısı ve aynı kurulun 28.01.2010 tarih ve 2010/04 sayılı kararı gereği "Özelleştirme Kapsamına" alınan; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.(TTA)'nın mülkiyetindeki ilimiz sınırları içerisinde Merkez ilçe Uçbağlar(Göztepe) Mahallesinde bulunan Tapu'nun 4507 ada, 1 nolu parsel üzerindeki 23.540 m² taşınmaz, üzerindeki 10.518 m² kapalı alanla birlikte ve Yakınca Beldesinde bulunan depolar 4046 Sayılı Kanun'un (i) bendine istinaden Malatya İl Özel İdaresine tahsis edilmiştir. Tahsisi yapılan taşınmaz üzerinde, ilgi (a) Meclis Kararı, ilgi (b) Belediye Encümeni kararı ve ilgi (c) Ticaret ve Sanayi Odası kararı gereği ilimizde yeni iş kuracak müteşebbislere yönelik "İş Geliştirme Merkezi-İŞGEM" oluşturulması kararlaştırılmıştır.

   Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Malatya Merkez Göztepe Mahallesi ve Yakınca’daki Tekel Tütün Depoları işyerine dönüştürülerek iş kurmak ve iş geliştirmek isteyen müteşebbislere tahsis edilecek.

   1) İşyeri olarak tahsisi yapılacak yerleri talep edecek müteşebbislerden Neler Aranacak?

   a) Yeni yatırımcı/işletmeci olmak,

   b) İstihdam Kapasitesi,

   c) Üretim Kapasitesi,

   d) Sermaye Tutarı,

   e) Faaliyet Konusu/Özgünlüğü

   f) İlimize Sağlayacağı Katma Değer kriterlerine bakılarak değerlendirilecektir.

   2) Müracaatlar Nasıl Yapılacak?

   Talepte bulunan istekliler müracaatlarını Malatya İl Özel İdaresi’ne hitaben bir dilekçe ile Karakavak Mahallesi Ankara Asfaltı 7.Km’de bulunan İdaremize yazılı olarak yapacaklardır.

   3) Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

   Müracaat eden müteşebbislerin talepleri oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilerek kamuoyuna ilan edilecektir.

   Bu haber 987 kez görüntülenmiştir.